Informasjon til flyktninger fra Ukraina

Bor du hos familie eller bekjente, eller ønsker bosetting i Drammen kommune. Dette trenger du å vite.

Har du kommet til Drammen kommune og bor hos familie, venner eller bekjente, er det informasjon og rettigheter du trenger for veien videre. Under finner du nyttig informasjon og eksterne lenker.

Інформація українською мовою

Drammen kommune oppfordrer alle flyktninger som har kommet til Drammen etter 24. februar 2022 om å registrere seg og søke asyl for å få D-nummer. Dette vil utløse rettigheter.

Man kan selv ta kontakt for å avtale registrering:

 • Ring 40 02 61 90 og gjør avtale om registrering på Torp, Gardermoen eller Nasjonalt ankomstsenter på Råde, avhengig av hvilket sted som er nærmest der du bor.
 • Åpningstid for telefonen: mandag -fredag kl. 09:00–15:00. Lørdag, søndag og helligdager: Stengt

Les mer om registrering:

Drammen kommune trenger oversikt over hvor mange flyktninger fra Ukraina som befinner seg i kommunen. Dette er for at flyktningene som kommer hit skal få råd, veiledning og rettigheter for veien videre. Derfor er det viktig at du kontakter kommunen via telefon eller mail:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på epost.

Bosetting med offentlig hjelp for personer som bor privat

Har du mottatt vedtak om kollektiv beskyttelse og oppholder deg i Drammen kommune skal du gjøre følgende:

 • Fyll ut «søknad om bosetting med offentlig hjelp, tidligere asylsøkere som oppholder seg utenfor asylmottakssystemet»
 • Du finner linken til digitalt søknadsskjema her: Bosetting med offentlig hjelp

For at IMDI skal kunne godkjenne bosettingen, send signert og utfylt skjema sammen med kopi av vedtak til følgende adresse:

 1. Epost: Post@imdi.no
 2. Dersom du ikke klarer å sende til IMDi, lever dokumentene fysisk til Flyktningtjenesten, Ilebergveien 22, 3011 Drammen.
 3. Du kan også sende dokumentene til bosettingsteamet i flyktningtjenesten på e-post: samuel.tekeste@drammen.kommune.no eller morten.michaelsen@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på epost.

Når Drammen kommune, ved flyktningtjenesten, mottar godkjenning av selvbosettingen, inviterer vi deg/dere inn til kartleggingssamtale om bolig, etablering og bosetting.

Bosetting av mottaksbeboere

Mottaket foretar kartlegging av ønsket bosettingskommune og sender informasjonen til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Det er IMDi som så kontakter Drammen kommune for eventuell bosetting. 

Avtalt selvbosetting

Personer som har fått oppholdstillatelse, kan finne bolig selv og søke om å få bo i Drammen. Man må ta kontakt med kommunen, og kommunen må også avtale selvbosetting med IMDi.

Ta kontakt på epost: flyktningtjenesten@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på epost.

Rundskrivet til Lov om Sosiale Tjenester 1.2.1.1 sier: «Norges forpliktelser i henhold til internasjonale konvensjoner gjelder for alle som oppholder seg i landet. Kommunen har en hjelpeplikt overfor personer i en nødssituasjon, også utover den lov- og forskriftsregulerte plikten til å yte hjelp.»,

NAV Drammen kan allikevel, på vegne av Drammen kommune, vurdere hjelp i en nødsituasjon.

Ved henvendelse til NAV for økonomisk stønad mens man venter på  kollektiv beskyttelse og bosetting, kan det vurderes om det vil være aktuelt for deg å søke Alternativ mottaksplass (AMOT). Det anbefales å ikke søke om dette på egenhånd da det er en tidkrevende prosess.

Kontakt Flyktningtjenesten for en vurdering av dette på telefon: 32 04 55 04

 • Telefon NAV: 484 08 935
 • Telefontid: man - fre 09.00-14.00 
 • Adresse: Grønland 55, 3045 Drammen
 • Åpningstid fra kl. 10.00-14.00

Flyktninger og asylsøkere fra Ukraina har plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse innen 14 dager etter ankomst Norge. De som ikke ønsker å søke asyl, skal også gjennomføre helseundersøkelse innen fire uker.

 • telefon: 32 04 52 40
 • telefontid: mandag – fredag 08:30 – 14:00

Har du nylig kommet fra Ukraina og har barn i alderen 0-20 år ønsker vi at du tar kontakt med Migra Helsestasjon.

 • telefon: 32 04 95 90
 • telefontid: mandag – fredag 08:30 – 14:00

Ved akutte hendelser, ta kontakt med Drammen legevakt

 • Åpent alle dager
 • Telefon: 116 117
 • Adresse: Rosenkrantzgt. 17
  3018 Drammen

Er det sannsynlig at oppholdet varer lenger enn tre måneder vil barn i grunnskolealder ha rett på skoletilbud allerede nå. Etter tre måneder har barnet plikt til skolegang. 

Ukrainske flyktninger som har vedtak fra UDI om innvilget kollektiv beskyttelse, har rett og plikt til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

 • Rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap innebærer at opplæringen er gratis.
 • Ukrainske flyktninger i Drammen kan søke om opplæring i norsk og samfunnskunnskap på voksenopplæringen
 • Tilbud om opplæring vil bli satt i gang så fort som mulig.

Gratis norskopplæring: Søk plass her

Annen nyttig informasjon 

Flyktninger som har bil i Norge

Nye ukrainske flyktninger tilbys en måneds gratis forsikring. Dette gjelder nye flyktninger med kjøretøy som er registrert med ukrainske skilter. Etterpå kan man velge mellom å betale grenseforsikring eller omregistrere kjøretøyet.

NB! Forsikringen er ansvarsforsikting, og dekker ikke skader på egen bil.

Dersom du reiser med kjæledyr fra Ukraina

Her ser du reglene som gjelder for flyktninger som reiser med kjæledyr fra Ukraina til Norge.

Gratis kollektivreiser for asylsøkere og ukrainske flyktninger i Drammen kommune

Alle asylsøkere og ukrainske flyktninger kan reise gratis kollektivt med Brakar. For å kunne reise gratis, må man fremvise asylsøkerbevis. Ukrainske flyktninger kan fortsatt reise på nasjonalt ID-kort eller pass.