Nasjonal informasjon

Aktuelle lenker fra Utlendingsdirektoratet, regjeringen, politiet, Mattilsynet, IMDi og Utdanningsdirektoratet.

Utlendingsdirektoratet:

Integrering- og mangfoldsdirektoratet:

  • Spørsmål og svar om bosetting av ukrainske flyktninger på nettsidene til IMDi:  Bosetting i kommuene 
  • Ord og begreper som brukes på innvandrings- og integreringsfeltet: Ord og begreper

Regjeringen: 

Utdanningsdirektoratet:

  • Hvordan ta imot barn som har flyktet fra krigen i Ukraina? Og hvordan påvirker denne krigen andre barn i norske barnehager og skoler?  Krigen i Ukraina

Mattilsynet:

Statsforvalteren:

Politiet: