Utsatt eller framskutt skolestart

Alle barn har rett og plikt til å få opplæring. De fleste barn begynner på skolen i det kalenderåret de fyller 6 år.

Søknad om utsatt eller fremskutt skolestart

Opplæringsloven gir foresatte anledning til å søke om utsatt eller fremskutt skolestart for sitt barn.

Hvis dette er aktuelt for ditt barn, ta kontakt med den skolen barnet skal begynne på.

Hvilke regler gjelder?

 • Opplæringsloven gir regler for søknad om fremskutt eller utsatt skolestart.
 • Før kommunen kan vedta framskutt eller utsatt skolestart må PPT gjennomføre en sakkyndig vurdering av barnet og foreldrene må samtykke til at barnet starter ett år for tidlig eller senere på skolen.
 • Barnet må ha fylt 5 år før 1. april dersom det søkes om å la et barn begynne på skolen ett år tidligere.
 • PPT gjennomfører hvert år i mars/april undersøkelser for utsatt og fremskutt skolestart. Alle henvendelser for utsatt eller fremskutt skolestart må derfor sendes til PPT innen 1. mars.
 • Dersom det søkes om utsatt skolestart, må foreldrene gi barnehagen beskjed innen 1. mars om de ønsker videre plass i barnehagen neste år. Dersom foreldre velger forlenget barnehagetilbud, vil foreldrebetalingen innkreves på vanlig måte.
   

Slik søker du:

 • Foreldre tar kontakt med nærskolen om de ønsker en vurdering av utsatt eller fremskutt skolestart.
 • Foreldre skriver søknad om utsatt eller fremskutt skolestart for sitt barn. Skolen barnet sokner til har søknadsskjema.
 • Skolen sender kopi av innmeldingsskjema til PPT. Kopi av skriftlig søknad fra foresatte om utsatt eller fremskutt skolestart skal sendes med.

Legg dokumentene under med i søknaden du sender til PPT:

 • Kopi av fødselsattest
 • Grunnkartlegging fra barnehagen (Eksempel: TRAS)
 • Pedagogisk rapport fra barnehage
 • Bekreftet syn- og hørselstest
 • Eventuelt annen dokumentasjon
 • Les mer om PPT 

Kontakt PPT

Leder: Berit Sandvik

Telefon: 32 04 55 40

E-post: ppt@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Postadresse: PPT Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen