Utsatt eller framskutt skolestart

Alle barn har rett og plikt til å gå på skolen. De fleste barn begynner i første klasse det kalenderåret de fyller 6 år.

Utsatt skolestart

Noen barn venter med å begynne på skolen til kalenderåret de fyller 6 år. Det kan være ulike årsaker til at dette. Det er foresatte, ofte i samarbeid med barnehagen, som tar kontakt med pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for veiledning i hva som er det riktige for barnet. 

For at et barn skal kunne starte ett år senere på skolen enn forventet, må PPT kartlegge barnet og skrive en rapport som anbefaler utsatt skolestart. Dersom PPT anbefaler utsatt skolestart kan foresatte søke kommunen om dette. 

Framskutt skolestart

Av og til starter barn på skolen det kalenderåret de fyller 5 år. Det er foresatte, ofte i samarbeid med barnehagen, som tar kontakt med pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for veiledning om dette er riktige valg for barnet.

Barnet kan ikke begynne ett år for tidlig på skolen om ikke PPT anbefaler dette. Dersom PPT anbefaler utsatt skolestart for barnet, må foresatte søke kommunen om dette.

PPT vurderer dette

De aller fleste barn i kommunen begynner på skolen det året de fyller 6 år. Ved alle unntak fra dette er det PPT som vurderer om utsatt eller fremskutt skolestart er til det beste for barnet.

Kontakt PPT

Leder: Berit Sandvik

Telefon: 32 04 55 40

E-post: ppt@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Postadresse: PPT Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen