Oppstart av reparasjoner på kommunal avløpsledning ved Veiabekken

Driftsavdelingen vår skal nå gå i gang med å utføre reparasjoner på en kommunal avløpsledning som ligger mellom Leireveien 5 og Bråtaveien 31, nede langs Veiabekken.

Det er mye busker og kjerr langs bekken, så for å få inn maskiner og utstyr, må vi lage en fremkommelig trasé langs ledningen. Berørte eiendommer har blitt varslet. Se kartutsnitt under for detaljer.

Veiabekken: Ledningen det skal jobbes på er markert i grønt