Drammensveien 45 Vannlekkasje

Det må graves i Drammensveien på grunn av vannlekkasje. På grunn av mye trafikk, vil utbedring av vannlekkasjen starte opp torsdag 29.9 kl. 1900 og ut over kveld/natt til jobben er utført . Dette kan medføre noe støy fra maskiner.

Lekkasjen er nå lokalisert og vannet vil stenges i dag torsdag 29. september fra 21:30 til lekkasjen er reparert. 

Det sendes ut et nytt varsel når vannet settes på igjen. Dersom du ikke har vann etter å ha mottatt varselet om at vannet er tilbake igjen, må du ringe vår driftsvakt på 32 04 66 55 og melde fra.

De som opplever misfarget vann anbefales å la kaldtvannet renne i 20 minutters intervaller til vannet er klart igjen. 

Dette gjør du ved misfarget vann.

Slik varsler vi på telefon.