Glitrevannverket rengjør vannledningsnettet uke 16 , 17 og 19

Glitrevannverket skal rengjøre sine hovedvannledninger fra Røysjø vannverk og mot Eik, Fjell og Norbykollen. Dette vil pågå i uke 16, 17 og 19.

Over tid kan det samle seg ett belegg på innsiden av ledningsnettet. Dette medfører ikke noe helsefare men for å sikre jevn og god vannkvalitet er det nødvendig å foreta rengjøring av ledninger med jevne mellomrom.

Alle som blir berørt vil bli varslet via epost eller sms.

Hva betyr dette for meg?

 

 

 

 

Dette gjør du ved misfarget vann.

Slik varsler vi på telefon.