Jotaveien & Lalla Carlsens vei

Det må graves for utbedring av kommunalt avløpsnett, arbeider vil starte tirsdag 6/9 og anslått varighet  16/9.

Under utførelse av arbeidene vil Lalla Carlsens vei være stengt v/ nr 5.

Se innklippet kart under for berørt område: image4zojc.png

De nærmeste berørte husstander er varslet pr sms.

Ved spørsmål ring Vann og Avløps driftskontoret på 32 04 66 55.