Kokeanbefaling opphevet i Korvaldveien

I forbindelse med arbeider på vannledningsnettet ble det onsdag 26. oktober sendt ut kokeanbefaling til berørte abonnenter i Korvaldveien. Dette kokevarselet er nå opphevet siden vannprøvene er godkjent og ikke viser tegn til forurensning.

Dette området ble varslet om at de måtte koke alt vann som skulle brukes til mat og drikke:

image84mai.png

Har du fått varsel om å koke vannet?

Kommunen varsler dersom det er fare for at vannet kan gi sykdom. Den varligste årsaken er at en vannprøve viser at vannet inneholder bakterier. Har vi sendt ut varsel om at det anbefales å koke vannet, bør du følge Folkehelseinstituttets råd: https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/

Vi tar jevnlige vannprøver etter et prøveprogram godkjent av Mattilsynet. Om prøveresultatene viser unormale funn, varsler vi mulige berørte kunder på sms eller telefonvarsling. En uforutsett hendelse på vannbehandlingsanlegget eller på ledningsnett kan også føre til kokevarsel fra oss.

Dette trenger ikke å være farlig, men vi er føre var. Kokeanbefalingen gjelder alt vann til drikke og matlaging.

Opplever du akutte mage/tarmproblemer eller redusert allmenntilstand, ta kontakt med din fastlege eller legevakt.

For information in english: https://www.fhi.no/en/el/drinking-water/rad/hva-bor-du-gjore-nar-du-far-kokevarsel-fra-vannverket/ 

SMS-varslinger fra kommunen
Blir du som innbygger berørt av en driftshendelse på vårt vann- og avløpsnett, sender vi deg et varsel via sms eller en talemelding til din fasttelefon. Får du ikke telefonvarsel ved hendelser? Sjekk om vi har registrert ditt telefonnummer her: https://secure.ums.no/cdm/Auth.aspx

Are you on a list to receive a telephone notification when something happens? Register your mobile number here: https://secure.ums.no/cdm/Auth.aspx