Misfarget vann Strømsø og Bragernes 8. september

Glitrevannverket skal reparere en lekkasje på hovedvannledningen i Rosenkrantzgata. Arbeidet skulle startet mandag 5. september, men ble utsatt til tirsdag 6. september. De fikk ikke reparert skaden tirsdag og måtte derfor fortsette onsdag 7. september klokken 19:00. De har jobbet hele natt til torsdag og setter på vannet igjen torsdag morgen. Arbeidet kan medføre misfarget vann i etterkant på Bragernes og Strømsø. Ingen vil miste vannet. Ved evt. misfarget vann i etterkant, spyl godt ut på kaldtvannskran.

Dette området er varslet om mulig misfarget vann:

Se våre råd om misfarget vann under ofte stilte spørsmål

Hva gjør jeg ved misfarget vann?

  • La kaldtvannet renne til det er klart
  • Tapp fra første kran etter hovedstoppekran, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt. Merk: I sommerhalvåret er utekrana det beste tappestedet.
  • Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen.
  • Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart igjen

Hvorfor er vannet misfarget?

Spyling av vannledningsnettet er den vanligste årsaken til misfarget vann. Dette gjør vi med jevne mellomrom som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet og for å sikre god drikkevannskvalitet. Ved planlagt spyling varsles berørte innbyggere, og de blir bedt om å stenge hovedstoppekrana.  

En annen årsak til misfarget vann kan være endringer i hastighet eller retning på vannstrømmen i ledningsnettet.

Ved stort vannforbruk, for eksempel ved lekkasje eller brann, kan innbyggere oppleve misfarget vann.

Årsaken til misfarget vann kan også komme fra dine private vannledninger ute eller innendørs.

Dersom du er bekymret, se anbefaling om  koking av drikkevann.

SMS-varslinger fra kommunen
Blir du som innbygger berørt av en driftshendelse på vårt vann- og avløpsnett, sender vi deg et varsel via sms eller en talemelding til din fasttelefon. Får du ikke telefonvarsel ved hendelser? Sjekk om vi har registrert ditt telefonnummer her: https://secure.ums.no/cdm/Auth.aspx

Are you on a list to receive a telephone notification when something happens? Register your mobile number here: https://secure.ums.no/cdm/Auth.aspx