Redusert vanntrykk Svelvik

I forbindelse med vedlikeholdsarbeider på Blindevannverket  kan beboere i Svelvik oppleve redusert vanntrykk.  Arbeidene vil foregå fra torsdag 6. Oktober 22.00 til fredag 7. oktober 05.00.