Sanatorieveien "strømpe"arbeider

Det må punktgraves for å kunne utføre de planlagte strømpearbeider. Se kart for lokasjon.

Arbeider vil bli utført i uke #39, med oppstart mandag 26/9.

Olimb As er utførende part for "strømperehabiliteringen" av kommunal avløpsledning.

imagembxj.png