Frosne vannrør kan bli en kostbar affære! Frostsprengte rør kan i verste fall føre til store vannskader. Du risikerer avkortning i forsikringsutbetalingen for vannskader som skyldes mangelfull påsetting av varme.

Det er flere som ringer oss om at de ikke har vann fordi rørene deres har frosset. Nesten alle som ringer har vannrør som har frosset, enten inne i egen bolig eller på stikkledningen.

Det er ikke kommunen som eier de private stikkledningene inn til boliger eller installasjonene inne i bygg. Som boligeier har man selv ansvar for rørene i boligen og stikkledningene på utsiden, fram til og med stedet de er påkoblet kommunal hovedledning.

Det er viktig å ta noen forhåndsregler for å unngå at rørene fryser i kulda. Her er noen enkle tips som minsker risikoen:

  • Sørg for at temperaturen i oppholdsrom med vanninstallasjoner holder over 10 grader. I kjellere med vannrør bør ikke temperaturen være lavere enn 5 grader. Du risikerer avkorting i forsikringsutbetalingen for vannskader som skyldes mangelfull påsetting av varme, ifølge Sintef sine hjemmesider.
  • Unngå å plassere vannrør kaldt, for eksempel i kald kjeller, mot yttervegg, kalde gulv eller tak/loft. Vannrør trenger god isolering.
  • Lukk vinduer og ventiler i nærheten av vannrør, for å unngå kald trekk.
  • Skal du være borte lenge, bør stoppekrana stenges.
  • Tøm og steng vannet i utekran før frosten setter inn på høst/vinter
  • Dersom du reiser bort over lengre tid, bør du la noen se etter huset mens du er borte.
  • I fritidsboliger som står tomme, og bygninger som er fraflyttet, bør rørene tømmes og stoppekranen være avstengt før vinteren. Hell frostvæske i vannlås og toalettskål, slå av og tøm eventuell vannpumpe og vannbereder.

(Kilder: Sintef og KLP)

Er vannrør allerede frosset/skadet, ta kontakt med rørlegger.