Mandag,14. Juni(08.00-14:00)-skal vann og avløp ha et  vannavslag, for Isachsen AS, i området, Svelvikveien,5 De berørte er varslet via sms og telefon.

 

 Misfarget vann i etterkant, anbefales å la kaldtvannet renne til vannet er klart igjen. 

Generell informasjon.

For mere informasjon, kontakt Innbyggertorget Drammen Kommune 32 04 00 00