Vannlekkasje Rosenkranztgate 20/9 Utbedret

Vannlekkasjen er ferdig utbedret og veien åpen for normal trafikk igjen fra kl 19.30