Vannlekkasje Ingeniør Rybergs gate 108

Det har oppstått en vannlekkasje ved Ingeniør Rybergs gate 108. Lekkasjen er lokalisert og nå må bakken tines før graving kan starte. Dette kan ta 1-2 dager. Vannledningen er stengt i mellomtiden og vann i 10-liters poser kan kjøres ut til de som er berørt. Veien må stenges helt ved Ingeniør Rybergs gate. Endringer i kjøremønster er skiltet.

Lekkasjen som ble oppdaget mandag formiddag ble lokalisert mandag kveld. Det viser seg at lekkasjen er i nærheten av en stor strømførende kabel. Derfor må graving i området skje med ytterste forsiktighet for å ikke skade denne kabelen eller de mannskapene som utfører gravearbeidet. 

For at arbeidet skal utføres sikkert på vinterstid må graveområdet tines fritt for frost. Denne tiningen ble startet mandag kveld og vil pågå inntil arbeidet kan starte. 

Vannet vil være stengt inntil lekkasjen er reparert. Dersom du er berørt og trenger vann kan du ringe vår driftstelefon på 32 04 66 55 for å få tilkjørt vann i 10-liters poser.

Når det gjelder trafikken i Ingeniør Rybergs gate, så har den i en lengre periode vært stengt i en retning og derfor lysregulert. Nå må veien stenges helt for at gravearbeidet skal kunne gjennomføres på en sikker måte. Ingeniør Rybergs gate stenges da ved nr 108. For å komme til Ingvald Ludvigsens gate må man kjøre inn i Ingeniør Rybergs gate ved Ligo-stua dvs lengst unna Drammen Sentrum. 

Vi har sett at mange av publikum ikke respekterer våre sperringer. Noen kjører opp på fortauet forbi sperringene og må derfor snu bilen innenfor sperringene. Vi håper at alle sperringer blir respektert og at våre anbefalinger blir fulgt. 

Dette området har mistet vannet intil lekkasjen er utbedret:

Dette området har ikke vann intil lekkasjen er reparert.
Bildet viser området som har blitt stengt av.

Dette gjør du ved misfarget vann.

Slik varsler vi på telefon.

For mere informasjon, kontakt Driftskontoret på vadrift@drammen.kommune.no