Vann og avløp skal reparere en avløpsledning i Elvefaret på Steinberg. Arbeidet starter mandag 18.januar og vil medføre en del anleggstrafikk i området. Omkjøring vil bli skiltet.

Et synkehull i Elvefaret har ført til at en avløpsledning i Elvefaret må repareres. Dette arbeidet starter 18. januar og vil vare i minst 4 uker.

Arbeidet vil medføre spunting og en del støy fra arbeidet og anleggsmaskiner i området. Vi vil måtte sperre gangveien for å grave og for å kjøre masser og andre kjøretøy inn i området. 

Det er Aktiv Veidrift som utfører jobben for Drammen Kommune. 

De berørte beboere har blitt varslet via SMS og telefonvarsling

Dersom du har spørmål til arbeidet ta kontakt med kommunens servicekontor 32 04 00 00, eller send en mail til

Se ofte stilte spørsmål om vann