Glitrevannverket må legge om sin vannforsyning i Drammen pga arbeidet som foregår på Brakerøya med det nye sykehuset. Dette medfører at noen kunder på Strømsåsen, Austad og Fjell som til vanlig får vann fra Glitre, vil nå forsynes med vann fra Røysjø. Dette vil gjelde ut september.

På grunn av omlegging, kan det oppstå noe misfarget vann . Ved misfarget vann, tapp kaldtvann til det er klart.

Dette gjør du ved misfarget vann.