Gravearbeider Elvefaret

Drammen kommune vil onsdag 05. oktober, igangsette gravearbeider ifm utskiftning av vannledning i Elvefaret. Anleggsmaskinene vil starte forberedende arbeid ved Elvefaret 15.

Arbeidene vil pågå man-fre kl 07-15 og estimert varighet vil være 4-6 uker. Det vil i perioden være redusert fremkommelighet i Elvefaret. Omkjøring vil bli skiltet og direkte berørte huseiere vil bli særskilt varslet ved graving utenfor innkjøring.

imagenniq4.png