I forbindelse med istandsetting og ferdigstillelse av arbeid på privat og offentlig grunn etter arbeid på offentlig ledningsnett, vil Drammen Kommune, Vann og Avløp, starte opprydding nå på våren 2021.

Vi har en lang liste i år over lekkasjesteder som vi skal utbedre/ferdigstille etter gravearbeid siden det har vært unormalt mange vannlekkasjer i vinter på grunn av kulden. Dette gjelder alle steder vi har jobbet i eller ved vei. Her må det mange steder legges ny asfalt og utbedres i henhold til krav fra vei-eier.

Dette vil også medføre at vi kommer tilbake til alle arbeider vi har utført i private hager etc. hvor vi har utbedret kommunale vannlekkasjer i løpet av vinteren. Her vil vi utbedre eventuelle skader som vi har forårsaket på gress, hekker og lignende. Dersom du ikke har fått besøk av oss før 1.juni, ber vi om at du tar kontakt med oss på mail-adressen vår: vadrift@drammen.kommune.no

For mere informasjon, kontakt Innbyggertorget Drammen Kommune 32 04 00 00