På grunn av en kommunal vannlekkasje i en kum, må vi stenge vannet til  Kniveåsen, i kveld , onsdag 15. september, i tidsrommet 22:00-23:00

De berørte beboere har blitt varslet via SMS og telefonvarsling

Det er viktig at du fyller opp vann i forkant til nødvendig håndvask, drikke, matlaging og nedspyling i toalett. Ikke foreta tapping i arbeidsperioden.
De som opplever misfarget vann anbefales å la kaldtvannet renne til vannet er klart igjen.
Se ofte stilte spørsmål om vann