Som et ledd i Jernbaneutbyggingen i Drammen må det utføres en trykktest av en ledning i Nybyen. Dette vil føre til en endring i vannstrømmene på Strømsø. Denne endringen vil kunne føre til misfarget vann i Nybyen og Strømsø sentrum. Omleggingen starter mandag morgen 27. september og vil vare til og med tirsdag , 28. september.

Arbeidet starter mandag morgen, 27. september. Da må vannet i Nybyen omdirigeres og det er denne endringen vi antar vil kunne medføre misfarget vann til mange av våre kunder i Nybyen og Strømsø sentrum. Vi har derfor sendt ut et varsel til de vi tror kan bli berørt (se kart under).

Varslet område på Strømsø
Varslet område på Strømsø

Trykktestingen vil pågå hele torsdag og deler av fredagen. På fredag vil vannforsyningen settes tilbake i normal drift. Denne operasjonen på fredag kan dessverre også føre til at noen får misfarget vann i krana si. 

Vi har de siste ukene slitt med mye misfarget vann i Drammen, og dette beklager vi. Vi varsler nå om denne mulige misfargingen på forhånd slik at våre kunder kan forberede seg blant annet ved å tappe opp drikkevann på forhånd.

Spyl til vannet er klart

Fargen på vannet skyldes belegg som løsner fra rørene. Det er svært sjelden det medfører helserisiko å drikke misfarget vann.

Vi anbefaler uansett at dersom du får misfarget vann i krana, spyl ut på kaldtvannskran til vannet er klart igjen. Dette gjør du ved å sette på kaldtvannskrana på fullt og får spylt ut disse partiklene fra rørene dine. Bruk gjerne utekranen siden den ofte er nærmest vanninntaket ditt. Dette betyr at vannet må stå på utspyling i 15 – 20 minutter. Dersom vannet ikke er klart etter dette, vent en time. La deretter vannet renne i nye 15 – 20 minutter. Dette er den beste måten å få rengjort rørene på.