Rehabilitering av Avløpsledning Drammensveien, Mjøndalen

Rehabilitering av avløpsledning i Drammensveien, Mjøndalen "No-Dig".

Ent. Kjeldaas AS skal på oppdrag for Drammen Kommune rehabilitere kommunale avløpsledninger og kummer i Drammensveien i perioden februar til mai 2022.

Metoden som skal anvendes er "No-Dig" og innebærer at ledninger fornyes med en "glassfiberarmert strømpe" montert i det gl. rør og innebærer minimalt med graving.

Arbeidene starter med forberende arbeider, rengjøring og kamerainspisering for kartlegging av rør og kummer.

 

For å unngå lukt og støy under spylingen er det viktig at alle husstande som er varslet sjekker sine innendørs sluk og vannlåse er fylt med vann.

Dette etterfølges av installasjon av strømpe, her vil de berørte husstande bli varslet direkte.

imagenkhpf.png