Rådhusgata & Erik Børresens Alle utskifting av vannledning

Utskifting av kommunale vannledninger og vannkummer ved graving og "No-Dig"

Drammen kommune skal utskifte kommunale vannledninger og 3 stk. vannkummer, dette med oppstart i uke 18.

For utskiftingen i Rådhusgata vil dette gjelde strekket fra nr 33 til og med nr 35. På dette strekket skal det byttes 1 vannkum samt legges om stikkledninger til de berørte eiendommer.

Arbeidene i Rådhusgata vil bli utført ved graving, dette skyldes omfang samt de stedlige forhold.

I Erik Børresens Alle vil det bli benyttet "No-Dig" løsning med utblokking av eksist. vannledning, og her vil det bli utskiftet 2 vannkummer, 1 kum i krysset Rådhusgata & Erik Børresens Alle samt 1 kum i krysset  Rådhusgata & Thornegate- i tillegg er det behov for en punkt oppgraving Erik Børresens Alle v/ nr 9.

Arbeider vil kunne medføre noe støy under utførelsen, samt noe endring i de lokale trafikk forhold - dette vil bli varslet pr. sms til de berøte det gjelder.

Arbeider med utskifitng av vannledninger forventes avsluttet ultimo juni.

For spørsmål ta kontakt med:

Drammen kommune, vann og avløp Byggeleder :

Runar Langum 905 39 608

Drammen kommune, vann og avløp Koordinator:

Dennis Tygesen 902 09 861

Eller send oss gjerne epost på : vadrift@drammen.kommune.no

image27987.png