Rengjøring av vannledninger

Drammen kommune vil i uke 21 rengjøre vannledninger i området ved Rundtom. Arbeidet vil foregå på natt mellom kl. 22.00 – 06.00. Mens rengjøringen pågår, kan abonnenter i området oppleve trykkfall og misfarget vann. Abonnenter som blir direkte berørt vil bli varslet via SMS/talemelding.

Ved misfarget vann?

  • La kaldtvannet renne til det er klart
  • Tapp fra første kran etter hovedstoppekran, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt. Merk: I sommerhalvåret er utekrana det beste tappestedet.
  • Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen.
  • Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart igjen

Hvorfor er vannet misfarget?

Spyling av vannledningsnettet er den vanligste årsaken til misfarget vann. Dette gjør vi med jevne mellomrom som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet og for å sikre god drikkevannskvalitet. Ved planlagt spyling varsles berørte innbyggere, og de blir bedt om å stenge hovedstoppekrana.  

En annen årsak til misfarget vann kan være endringer i hastighet eller retning på vannstrømmen i ledningsnettet.

Ved stort vannforbruk, for eksempel ved lekkasje eller brann, kan innbyggere oppleve misfarget vann.

Årsaken til misfarget vann kan også komme fra dine private vannledninger ute eller innendørs.

Dersom du er bekymret, se anbefaling om koking av drikkevann.

SMS-varslinger fra kommunen

Blir du som innbygger berørt av en driftshendelse på vårt vann- og avløpsnett, sender vi deg et varsel via sms eller en talemelding til din fasttelefon. Får du ikke telefonvarsel ved hendelser? 

Are you on a list to receive a telephone notification when something happens?