I forbindelse med oppgradering av en pumpestasjon på Tangen, i Svelvik  blir vannet stengt i fire  timer onsdag 1.Juli, fra kl.09:00 til kl.13:00.

Varselet gjelder følgende adresser:

  • Alle som er knyttet opp mot kommunal vannforsyning i området Slettaveien,Skjønvik og oppstrøms pumpestasjonen i Tangenveien.
  •  
  • Det er viktig at du fyller opp vann i forkant til nødvendig håndvask, drikke, matlaging og nedspyling i toalett. Ikke foreta tapping i arbeidsperioden. 

De som opplever misfarget vann anbefales å la kaldtvannet renne til vannet er klart igjen. 

Generell informasjon.

For mere informasjon, kontakt Innbyggertorget Drammen Kommune 32 04 00 00