Innmeldte feil behandles så fort som mulig i kommunens åpningstid

Akutt

Dersom det er en akutt hendelse som krever rask behandling, så ta kontakt på:

  • Vann og avløp - vakttelefon 32 04 66 55.

Ved akutte innvendige vannlekkasjer eller oversvømmelser kan brannvesenet hjelpe

  • telefon 32 04 44 00.

Ved utvendige vannledningsbrudd kan Drammensregionens brannvesen i samarbeid med kommunen sørge for vannavstenging.

Ikke akutt

Kloakk, vanntrykk eller vannkvalitet

Meld fra om tett kloakk, dårlig vannkvalitet eller unormalt vanntrykk. Unormal vannkvalitet kan være brunt vann eller lukt. Les mer om vannkvaliteten der du bor.

Du kan melde fra til oss på to måter:

  • Telefon til Kundesenteret 32 04 00 00
  • Nettskjemaet (mulighet for dette kommer etterhvert i løpet av 2020)

Bekker, veier og åpne plasser

Hvis det er problemer med vann fra bekker, veier, tette sluk, åpne plasser eller lignende, meldes dette til kommunens vei-avdeling

  • Telefon 32 04 66 88.

Planlagt stenging m.m.

Hvis det er planlagte arbeider som gir problemer med vannet, vil innbyggerne bli informert med brev, sms og telefonvarsling, eller ved kunngjøring i avis og på vår nettside drammen.kommune.no  

Se oversikt over planlagt stenging eller hendelser