Her kan du få svar på vanlige utfordringer knyttet til vann.

Om levering av vann til deg: 

Hvis kommunen har sendt ut varsel om å koke vannet, så bør du følge Folkehelseinstituttets råd.

Se gjerne vår informasjonsfilm om kokevarsel.

Opplever du mage- eller tarmproblemer eller dårlig almenntilstand etter å ha drukket vann, ta kontakt med din fastlege eller legevakt.

Det er ingen grunn til at du som bor i kommunen skal trenge å koke drikkevann til vanlig. Kommunen tar jevnlige vannprøver etter et prøveprogram godkjent av Mattilsynet.

What is a "kokeanbefaling"

Enkelte ganger kan vannet være misfarget/brunt, men det er veldig sjelden at det vil være helserisiko å drikke vannet. Kommunen følger et vannprøveprogram godkjent av Mattilsynet. Når vannprøver viser avvik vil innbyggerne bli varslet.

Hva kan jeg gjøre?

 • La kaldtvannet renne, da blir det ofte klart etter en stund
 • Tapp gjerne fra første kran etter stoppekrana, da dras det minst mulig brunt vann videre inn i rørsystemet ditt. På sommerhalvåret vil utekrana være det beste tappestedet!
 • Vent med å skru på varmtvannet til vannet er klart i fargen, for ikke å få brunt vann inn i varmtvannsberederen
 • Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart i fargen.

Hvorfor er vannet brunt?

 • Spyling av vannledningen er den vanligste grunnen. Dette gjøres av kommunen med jevne mellomrom, for å vedlikeholde vannledningsnettet og sikre god kvalitet på drikkevannet. Når spylingen er planlagt vil du som innbygger bli varslet, slik at du kan stenge hovedkrana før spyling.
 • Det kan også bli brunt vann når vann-strømmen bytter fart eller retning i ledningsnettet 
 • Brunt vann kan komme fra din private stikkledning inne- eller utendørs (stikkledningen er den delen av ledningen som går fra den kommunale ledningen til ditt hus) 
 • Ved uvanlig stort forbruk kan også vannet blir brunt (for eksempel ved lekkasje eller slukking av brann)

Les mer om vannkvalitet og vannkilder i Drammen kommune

Hvis du får liten vannmengde eller dårligere trykk i krana enn vanlig:

 • Sjekk oversikt over hendelser på kommunens nettside om du kan finne informasjon om årsak.
 • Spør om naboen også har dårlig vanntrykk
 • Du kan rense silen til vannmåleren med jevne mellomrom, cirka en gang i året. Vannmålersilen er montert foran vannmåleren.

Hvis du ikke finner informasjon om hendelse på vannledningsnettet der du bor, ta kontakt med Vann og avløp på telefon 32 04 66 55, eller meld fra om feil

 

Hva kan jeg gjøre?

 • På nettsiden til Drammen kommune finner du oversikt over hendelser. Undersøk om det er lagt ut en nyhetssak om vannstenging her.
 • Hvis du har lekkasjesikring i huset, så kontroller om denne har stengt vannet.
 • Spør gjerne om naboen også har mistet vannet

Hvis det på kommunens nettside ikke er lagt ut informasjon som forkarer at vannet er borte, så tar du kontakt med Vann og avløp på telefon 32 04 66 55 eller meld fra om feil

Andre forhold:

Vond lukt fra sluk skyldes ofte at sluket er tørt (vannlåsen er tom for vann). Du kan fjerne lukten ved å

 • Hell vann i sluket. Samme gjelder sluk i vask og do: tapp vann i sluket i dusjen og vasken, og dra ned i do.
 • Hvis lukten ikke går bort, kan du sjekke ventilasjonen i rommet (luftinntak)

Ta ellers kontakt med rørlegger eller ventilasjonsfirma (VVS)

Vannlekkasje inne i huset

Ring rørlegger.

Vannlekkasje ute på din eiendom

Ta kontakt med Vann og avløp på telefon 32 04 66 55. Vann og avløp vil undersøke om lekkasjen kommer fra din private stikkledning eller fra kommunal ledning.

Hvis lekkasjen er på din private stikkledning (ledningen som går fra ditt hus til kommunal ledning) må du ta kontakt med rørlegger for reparasjon.

Er vannrør allerede frosset/skadet, ta kontakt med rørlegger.

For å slippe frosne vannrør:

 • Ikke senk temperaturen i rommet under 10 grader
 • Unngå å plassere vannrør kaldt, for eksempel i kald kjeller, mot yttervegg, kalde gulv eller tak/loft.
 • Lukk vinduer og ventiler i nærheten av vannrør, for å unngå kald trekk.
 • Skal du være borte lenge så bør stoppekrana stenges.
 • Tøm og steng vannet i utekran før frost på høst/vinter

Se flere tips og råd på Sintef.no

Rydd unna gjenstander for å unngå vannskader.

Har vannet allerede gjort skade eller ødelaggelse, ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt med Vann og avløp på telefon 32 04 66 55.

Hvis det er mistanke om at rottene kommer fra avløpsnettet, ta kontakt med Vann og avløp på epost: .

Les mer om rotter på doguiden.no