Vedtatte priser for vann og avløp i 2020 (inkl. mva).

Tjeneste Satser
Vann, fastledd per år kr 719
Avløp, fastledd per år kr 1 100
Vann, mengdeavhengig gebyr (kr./m³) kr 23
Avløp, mengdeavhengig gebyr (kr./m³) kr 36,25
Tilknytningsavgift, vann kr 6 500
Tilknytningsavgift, avløp kr 6 500
Gebyr for avlesning av vannmåler foretatt av kommunen kr 1 250
Gebyr for tapt vannmåler kr 1 000
Tømming av slamavskiller per tømming (gjelder tidligere Nedre Eiker) kr 3 700
Tømming av slamavskiller per tømming (gjelder tidligere Nedre Eiker, utenom arb.tid., lør., sønd og helligdager) kr 7 400