Vedtatte vann og avløpsgebyrer for 2020

Fra 1. januar 2020 gikk kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen i en ny kommune.

Det kommer til å ta litt tid før alle tjenester og tilbud er helt like for alle våre innbyggere.

  1. I tillegg til nye priser for Drammen kommune fra 2020
  2. Gjelder disse gebyrene dersom du er innbygger i tidligere Svelvik kommune.

Dersom du er ny i kommunen, se hvor de tidligere kommunegrensene gikk.

Prisene etter punkt 2 er satt på bakgrunn av blant annet disse to forskriftene:

Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg, Svelvik kommune

Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann, Svelvik kommune