Hvordan fastsettes prisene?

Kort sagt består gebyrene for vann og avløp av to ting:

  1. engangsbeløp for tilknytning av boligen til vann og avløpsledningen (som regel når boligen er nybygget) og
  2. årsgebyr. Årsgebyret består igjen av to elementer: fastledd og et reelt forbruk. Forbruket kan enten måles med vannmåler, eller beregnes etter boligarealet. Alle næringsdrivende betaler etter målt forbruk.

Vann- og avløpsgebyrene bestemmes i en gebyrforskrift som er vedtatt av bystyret. Denne er basert på Klima- og Miljødepartementets bestemmelser om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Forurensningsforskriften.

Gebyrsatsene for både årsgebyr og tilknytningsgebyr reguleres årlig i forbindelse med behandling av kommunens økonomiplan.

2. Beregning av årsgebyret

Ditt forbruk+fastledd=Årsgebyr

Fastleddet beregnes per boenhet i boliger (Hver boenhet har egen inngang og kjøkken). For næringsdrivende beregnes et fastledd per vannmåler, men dersom flere eiendommer deler vannmåler beregnes fastleddet per eiendom.

Forskrifter og retningslinjer gjeldende fra 01.01.2021

Utgåtte forskrifter og avtalevilkår

eFaktura eller papirfaktura

Av miljøhensyn tillegges det fakturagebyr på alle fakturaer som sendes ut på papir. Du kan enkelte slippe gebyret, ved å etablere eFaktura og AvtaleGiro i din bank.

Har du betalt for sent?

Ved for sen betaling påløper purregebyr iht. inkassoloven. Faktura som ikke blir betalt etter purring, sendes til inkasso for videre behandling. Ubetalte kommunale avgifter til vann, avløp, renovasjon og feiing blir sendt videre til skatteoppkreveren for videre behandling. Forsinkelsesrenter beregnes iht. lov om forsinkelsesrente. Renten fastsettes i forskrift utarbeidet av finansdepartementet.

Klage på faktura

Det er viktig at fakturaen blir betalt selv om du har klaget på beløpet. Ellers vil prisen øke med gebyr til purring og inkasso.  Hvis klagen blir tatt til følge, vil du få tilbakebetalt beløpet.