Vedtatte priser for vann og avløp i 2021 (inkl. mva).

 
Tjeneste Satser for 2020 Satser for 2021 % endring 2020/2021
Vann, fastledd per år kr 719 kr 740 2,92%
Avløp, fastledd per år kr 1 100 kr 1 133 3,00%
Vann, mengdeavhengig gebyr (kr./m³) kr 23 kr 23,69 3,00%
Avløp, mengdeavhengig gebyr (kr./m³) kr 36,25 kr 37,34 3,00%
Tilknytningsavgift, vann kr 6 500 kr 6 600 1,54%
Tilknytningsavgift, avløp kr 6 500 kr 6 600 1,54%
Gebyr for avlesning av vannmåler foretatt av kommunen kr 1 250 kr 1 250  
Gebyr for tapt vannmåler kr 1 000 kr 1 000  
Tømming av slamavskiller per tømming (gjelder kun tidligere Nedre Eiker) kr 3 700 kr 3 700  
Tømming av slamavskiller per tømming (gjelder tidligere Nedre Eiker, utenom arb.tid., lør., sønd og helligdager) kr 7 400 kr 7 400  

Abonnenter som ikke har vannmåler blir stipulert etter disse arealgruppene

Arealgruppe: Bruksareal i m² Volum i m3
1. 0-65 m² 130 m³
2. 66-110 m² 220 m³
3. 111-160 m² 320 m³
4. 161-220 m² 480 m³
5. Over 221 m² 500 m³