Vedtatte vann og avløpsgebyrer for 2020

Fra 1. januar 2020 gikk kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen i en ny kommune.

Det kommer til å ta litt tid før alle tjenester og tilbud er helt like for alle våre innbyggere.

  1. I tillegg til nye gebyrer for Drammen kommune fra 2020,
  2. må du følge denne volumberegningen om du bor i bolig hvor gebyret er beregnet etter boligareal (stipulert forbruk): 
Arealgruppe Areal Volum
1 0-65 m² 110 m³
2 66-110 m² 200 m³
3 111-160 m² 240 m³
4 over 160 m² 280 m³

Dersom du er ny i kommunen, se hvor de tidligere kommunegrensene gikk.

Prisene på vann og avløp i punkt 2 er knyttet opp mot blant annet disse tre forskriftene: