Vedtatte vann og avløpsgebyrer for 2020

Fra 1. januar 2020 gikk kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen i en ny kommune.

Det kommer til å ta litt tid før alle tjenester og tilbud er helt like for alle våre innbyggere.

  1. I tillegg til nye gebyrer for Drammen kommune fra 2020,
  2. må du følge denne volumberegningen om du bor i bolig hvor gebyret er beregnet etter boligareal (stipulert forbruk): 
Arealgruppe Boligareal Volum
1 0-60 m² 135 m³
2 61-100 m² 225 m³
3 101-140 m² 315 m³
4 141-180 m² 405 m³

Dersom du er ny i kommunen, se hvor de tidligere kommunegrensene gikk

Prisene etter punkt 2 er satt med bakgrunn i blant annet disse tre forskriftene: