Vedtatte vann og avløpsgebyrer for 2020

Fra 1. januar 2020 gikk kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen i en ny kommune.

Det kommer til å ta litt tid før alle tjenester og tilbud er helt like for alle våre innbyggere.

  1. I tillegg til nye priser for Drammen kommune fra 2020
  2. må du følge denne volumberegningen om du bor i bolig hvor gebyret er beregnet etter boligareal (stipulert forbruk):
Arealgruppe Areal Volum
1 0-60 m² 85 m³
2 61-180 m² 200 m³
3 over 180 m² 240 m³
4 Vannpost 60 m³

Dersom du er ny i kommunen, se hvor de tidligere kommunegrensene gikk.

Prisene etter punkt 2 er satt på bakgrunn av blant annet disse to forskriftene: