Prosjekt fjernavleste vannmålere

I Drammen kommune skal alle abonnenter få fjernavleste målere.

Hovedmålet med prosjektet er å forenkle avlesningen av vannmålere. Som innbygger vil du slippe å lese av måleren din samt å rapportere inn forbruket ditt selv. For kommunen vil automatiseringen forenkle arbeidet med håndtering av vann- og avløpsgebyr.

Oppstart er beregnet til 2023 og arbeidet vil foregå over en fireårsperiode. Du vil få nærmere beskjed når vannmåleren skal skiftes hos deg.

Mer informasjon om prosjektet kommer her på denne siden før oppstart.