Drikkevann fra Glitrevannverket

Nyt rent og friskt vann rett fra springen!

Glitrevannverket leverer drikkevann av god kvalitet og analyserer vannprøver fra både vannkildene, vannbehandlingsanleggene og på forsyningsnettet, etter et omfattende prøveprogram godkjent av Mattilsynet. I tillegg tar kommunen jevnlige egne prøver på ledningsnett.

Her kan du se en enkel og kort informasjonsfilm som viser vannets vei fra kilde til kran.

Både Glitre og Røysjø leverer vann med meget liten hardhet, og det er i praksis ingen risiko for utfelling av kalk på kjøkkenutstyr.

Les mer om vannkvaliteten hos Glitrevannverket.