Avlesning av vannmåler, kontroll av vannmåler og installering av vannmåler

Alle brukere (abonnenter) som er koblet til kommunens vann- og avløpsnett skal betale vann- og avløpsgebyr etter målt forbruk.

Eier du bolig uten vannmåler, må du derfor installere dette. Boliger med vannmåler betaler for sitt faktiske forbruk. Det er derfor viktig å lese av måleren og sende inn dette, slik at din fakturaen blir riktig.

Med en vannmåler får du større kontroll på eget vannforbruk og vil oppdage eventuelle lekkasjer tidlig. 

For andre spørsmål kan du ta kontakt med Vann og avløp kundeservice på telefon 32 04 66 60 mellom kl 09:00 til kl 14:00 eller send mail til