Avlesning av vannmåler, kontroll av vannmåler og installering av vannmåler

Alle brukere (abonnenter) som er koblet til kommunens vann- og avløpsnett skal betale vann- og avløpsgebyr etter målt forbruk.

Eier du bolig uten vannmåler, må du derfor installere dette. Boliger med vannmåler betaler for sitt faktiske forbruk. Det er derfor viktig å lese av måleren og sende inn dette, slik at din fakturaen blir riktig.

Med en vannmåler får du større kontroll på eget vannforbruk og vil oppdage eventuelle lekkasjer tidlig.