Vannmåleren er kommunens eiendom. Kommunen dekker derfor kostnaden til selve vannmåleren, mens du som bruker må betale for montering av måleren. Når det er behov for å bytte ut vannmåleren, så dekkes dette gjennom vann og avløpsgebyret som betales inn.

Bestilling og installering av vannmåler

  1. Huseier tar kontakt med rørleggerfirma og ber om installasjon av vannmåler.
  2. Rørleggeren kommer hjem til deg for å skaffe opplysninger som trengs for å bestille vannmåler.
  3. Vannmåleren må settes på et frostfritt sted og skal være lett tilgjengelig for avlesning og utskifting.
  4. Vannmåleren bestilles og monteres av rørlegger.

Når vannmåleren er installert

Det er viktig å kontrollere at vann ikke lekker ut gjennom kraner som drypper eller toalettsisterne som står og renner. Selv en liten lekkasje kan gir merkbar økning av vannforbruket og vannregningen.

Mistanke om lekkasje kan enkelt sjekkes ved å se på måleren. Når det ikke tappes vann, skal måleren stå stille og ikke bevege seg.

Eksempler på kostnad ved lekkasjer (1 m³ = 1000 liter):

Type lekkasje cirka forbruk i løpet av et år
Dryppende kran 9 m³
0,5 millimeter hull på rør 75 m³
2 millimeter stråle rennende vann 45 m³
Ikke synlig lekkasje i wc-sisterne 100 m³
Synlig lekkasje i wc-sisterne 200 m³
Tydelig lekkasje i wc-sisterne (urolig overflate) 400 m³