Viser vannmåleren riktig?


 
Som boligeier (abonnent) kan du selv foreta en enkel kontroll av om måleren viser riktig.

  1. Steng av alt vannforbruk på eiendommen. Sjekk at alle bevegelige deler i displayet  på vannmåleren står stille. Dersom det er bevegelse, har du lekkasje på det interne nettet. Videre test av måleren kan ikke gjøres før denne lekkasjen er reparert. Ta kontakt med rørlegger for reparasjon.
  2. Bruk en 10-liters bøtte og mål opp så nøyaktig som mulig, ved å fylle opp med et 1-litersmål 10 ganger. Merk deretter av vannstanden på bøtta, før du tømmer ut vannet.
  3. Les av vannmåleren og skriv ned verdien i displayet, eller fotografer tallet i displayet. Tallet (målerstanden) før komma viser antall kubikkmeter (m³). Du skal lese av de 4 sifrene etter komma.  Det siste sifferet er desiliter som ofte er merket som "0,0001" ved et lite viserhjul i målerdisplayet.
  4. Fyll nå vann i bøtta på nytt, opp til 10-litersmerket.
  5. Les av vannmåleren igjen og skriv ned verdien i displayet, eller ta et nytt fotografi.

Differansen mellom tallene i de to målingene du har gjort (i punkt 3 og punkt 5) skal nå være 10 liter.

Hvis differansen på vannmåleren er større enn 5 % av mengden du målte i bøtta, altså at differansen på vannmåler viser 10,5 liter, når bøtta måler 10 liter, så skal du melde fra om dette. Kommunen vil sørge for kontrollmåling hos deg med kalibrert utstyr. Det er du som bruker (abonnent) som har ansvar for å be om slik kontrollmåling.

  • Ta kontakt med Vann og avløp kundeservice på telefon 32 04 66 60 mellom kl 09:00 til kl 14:00 eller send mail til vanngebyr@drammen.kommune.no