Avlesning av vannmåleren gjøres tre ganger i året. Kommunen sender ut varsel når det er tid for å lese av vannmåleren.

Avlesningsperiode Forfall på faktura
15.-22. april 25. juni
15.-22. august 25. oktober
15.-22. desember 25. februar

Tallet som vises i displayet på vannmåleren (vannmålerstanden) meldes inn til kommunen på en av følgende måter:

  • internett (se lenke nedenfor)

  • telefon (ring 21 95 29 11 og følg instruksjonene)

  • send avlesningskortet i retur til kommunen med post

Den innmeldte målerstanden brukes om grunnlag for fakturering.

Du vil ikke motta varsel om avlesning hvis boligen din har vannmåler som fjernavleses (automatisk måling).

Alle abonnenter i Drammen har fått nytt avtalenummer og nytt målepunktnummer i år. Når du har mottatt avlesningskort i posten vil du finne ditt nye avtalenummer og målepunktnummer der. Dette trenger du for å logge inn når du skal rapportere målerstanden.

Registrer vannmålerstanden på denne nettsiden 

En mer detaljert beskrivelse av de ulike rapporteringsløsningene finner du under denne lenken: Nyhetsartikkel om vannmåleravlesning 2020.

Har du spørsmål kan du kontakte kommunen på e-post eller telefon 32 04 66 60. 

Vannmåleravlesning på nett

Innlogging for vannmåleravlesning er kun åpen i de tre periodene for avlesning – se tabellen ovenfor.

Registrerer du feil målerstand første gang, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden vil bli den gjeldende.