Avlesning av vannmåleren gjøres tre ganger i året. Kommunen sender ut varsel når det er tid for å lese av vannmåleren.

Vannmåleravlesningen for desember 2020 er nå stengt.

Avlesningsperiode Forfall på faktura
15.-22. april 25. juni
15.-22. august 25. oktober
03.-10. desember 25. februar

Alle abonnenter i Drammen har fått nytt avtalenummer og nytt målepunktnummer i år. Når du har mottatt avlesningskort i posten vil du finne ditt nye avtalenummer og målepunktnummer der. Dette trenger du for å logge inn når du skal rapportere målerstanden.

Tallet som vises i displayet på vannmåleren (vannmålerstanden) meldes inn til kommunen på en av følgende måter:

  • internett (se lenke ovenfor)

  • telefon (ring 21 95 29 11 og følg instruksjonene)

  • send avlesningskortet i retur til kommunen med post

Den innmeldte målerstanden brukes om grunnlag for fakturering.

Du vil ikke motta varsel om avlesning hvis boligen din har vannmåler som fjernavleses (automatisk måling).

En mer detaljert beskrivelse av de ulike rapporteringsløsningene finner du under denne lenken:

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Vann og avløp kundeservice på telefon 32 04 66 60 mellom kl 09:00 til kl 14:00 eller send mail til vanngebyr@drammen.kommune.no

Vannmåleravlesning på nett

Innlogging for vannmåleravlesning er kun åpen i de tre periodene for avlesning – se tabellen ovenfor.

Registrerer du feil målerstand første gang, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden vil bli den gjeldende.