Avlesning av vannmåleren gjøres tre ganger i året. Kommunen sender ut varsel når det er tid for å lese av vannmåleren.

Avlesningsperiode Forfall på faktura
15.-22. april 25. juni
15.-22. august 25. oktober
15.-22. desember 25. februar

Tallet som vises i displayet på vannmåleren (vannmålerstanden) meldes inn til kommunen på:

  • internett (se link nedenfor)

  • telefon eller

  • send avlesningskortet i retur til kommunen med post

Vannmåleravlesning på nett er nå stengt!

Innlogging for vannmåleravlesning er kun åpen i de tre perioden for avlesning - se ovenfor

Den innmeldte målerstand brukes om grunnlag for fakturering av gebyr.

Du vil ikke motta varsel om avlesning, hvis din bolig har ny vannmåler som fjernavleses (automatisk måling).

Har du spørsmål kan du kontakte kommunen på epost eller telefon: 32 04 66 60.