Drammen kommune og Glitrevannverket er godt forberedt og kan i samarbeid sikre trygt og godt vann i springen selv ved stort sykefravær i forbindelse med koronautbruddet. Vannet i springen utgjør ingen økt fare for smitte fordi Glitrevannverkets vannbehandling dreper koronaviruset på lik linje med andre sykdomsfremkallende organismer.

Vann er viktig når det gjelder hygiene og generell samfunnssikkerhet. Både Glitrevannverket og Drammen kommune som vanndistributør har en beredskap som skal sikre nok og sikkert drikkevann også i en situasjon hvor vi kan oppleve et stort fravær av ansatte som blir syke.

Som leverandør av samfunnskritisk infrastruktur har vi ekstra oppmerksomhet på å opprettholde våre kjerneoppgaver for å bidra til at samfunnets funksjoner opprettholdes og hverdagslivet for den enkelte fungerer.

Du som innbygger skal kunne stole på at vi er godt forberedt og gjør det vi kan for å sikre at drikkevannsforsyningen og avløpshåndteringen vil bli opprettholdt på en trygg måte gjennom hele denne krevende perioden for samfunnet vårt.

Har innført strenge smitteverntiltak

Glitrevannverket og Drammen kommunes vann- og avløpsvirksomhet er opptatt av å sikre at våre mannskaper holder seg friske og på jobb. I tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger har vi innført strenge restriksjoner for egne ansatte og besøkende til våre anlegg. Ett av våre viktigste tiltak for å hindre koronasmitte blant våre ansatte er å redusere belastningen på «driftskritisk personell», slik at vi kan opprettholde en god beredskap innen vannforsyningen.

Alle ansatte som har mulighet til det, har hjemmekontor, og det fungerer bra. De operative mannskapene våre er delt inn i arbeidslag som jobber adskilt fra hverandre, og alle felles oppholdsrom er stengt av.

For mer informasjon, kontakt innbyggertorget Drammen kommune 32 04 00 00