Drammen kommune og Glitrevannverket er godt forberedt og kan i samarbeid sikre trygt og godt vann i springen selv ved stort sykefravær i forbindelse med koronautbruddet. Vannet i springen utgjør ingen økt fare for smitte fordi Glitrevannverkets vannbehandling dreper koronaviruset på lik linje med andre sykdomsfremkallende organismer.

Vann er viktig når det gjelder hygiene og generell samfunnssikkerhet. Både Glitrevannverket og Drammen kommune som vanndistributør har en beredskap som skal sikre nok og sikkert drikkevann også i en situasjon hvor vi kan oppleve et stort fravær av ansatte som blir syke.

Som leverandør av samfunnskritisk infrastruktur har vi ekstra oppmerksomhet på å opprettholde våre kjerneoppgaver for å bidra til at samfunnets funksjoner opprettholdes og hverdagslivet for den enkelte fungerer.

Du som innbygger skal kunne stole på at vi er godt forberedt og gjør det vi kan for å sikre at drikkevannsforsyningen og avløpshåndteringen vil bli opprettholdt på en trygg måte gjennom hele denne krevende perioden for samfunnet vårt.

Har innført strenge smitteverntiltak

Glitrevannverket og Drammen kommunes vann- og avløpsvirksomhet er opptatt av å sikre at våre mannskaper holder seg friske og på jobb. I tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger har vi innført strenge restriksjoner for egne ansatte og besøkende til våre anlegg. Ett av våre viktigste tiltak for å hindre koronasmitte blant våre ansatte er å redusere belastningen på «driftskritisk personell», slik at vi kan opprettholde en god beredskap innen vannforsyningen.

Alle ansatte som har mulighet til det, har hjemmekontor, og det fungerer bra. De operative mannskapene våre er delt inn i arbeidslag som jobber adskilt fra hverandre, og alle felles oppholdsrom er stengt av.

Planlagte arbeider på ledningsnettet er redusert til et minimum

En rekke planlagte arbeider på vann- og avløpsnettet er satt på vent på grunn av koronasituasjonen. Arbeidene er redusert til et minimum, og vårt hovedfokus er nå å sørge for at vår vannleveranse opprettholdes på en driftssikker måte. Men fortsatt foretas det reparasjoner og vedlikehold og annet nødvendig arbeid på ledningsnettet hvor dette er vurdert som en nødvendighet for å kunne sikre stabil vannforsyning og god drift av avløpssystemet.

Derfor kan det hende at vi fortsatt i noen tilfeller blir nødt til å stenge av vannet for enkelte berørte vannabonnenter for en kortere periode. Vi vil gjøre vårt ytterste for at vannavstengingen skal være så kort som mulig for å begrense ulempene for berørte innbyggere, som i denne ekstraordinære situasjonen er ekstra avhengige av vann for å sikre god håndhygiene.

De som vil bli berørt av kortere driftsforstyrrelser som misfarget vann eller stengt vann, vil bli varslet om dette god tid i forveien, slik at de kan fylle opp vann i forkant til nødvendig håndvask, drikke, matlaging, samt til nedspyling i toalett. De som har behov for det, vil da få tilkjørt 10-liters-poser med vann, tappet og distribuert på en sikker måte i henhold til de ekstraordinære smittevernkravene beskrevet fra Folkehelseinstituttet.

For mer informasjon, kontakt innbyggertorget Drammen kommune 32 04 00 00