Normer for vei, gate og park i Drammen kommune

Bestemmelsene i denne normen skal sikre at alle veianlegg utføres trafikksikkert og med god estetikk. Veivedlikeholdet kan skje på en mest mulig økonomisk og hensiktsmessig måte. Dersom drift og vedlikehold av offentlig vei som bygges av private skal overtas av kommunen, er det en forutsetning at normens regler følges.

Vei- og gatenormen for Drammen kommune:

Tidligere gatenorm for gml Drammen kommue

Tidligere gatenorm for gml Nedre Eiker kommune