Tidligere Nedre Eiker

Brøytejobben tar 8 til 10 timer

Under normale forhold tar det 8 til 10 timer å brøyte vegnettet. Det betyr at det kan ha kommet en god del snø der du bor før vi brøyter. Hvis nabogata brøytes en stund før din egen gate, kan årsaken være at nabogata ligger på en annen rute enn din eller at det må brøytes med annen maskin.

Vier der bussen kjører prioriteres først ved brøyting og/eller strøing, deretter andre mye trafikkerte veier med bakker.

Statens vegvesens ansvar

På riks- og fylkesveier, gang- og sykkelveier langs riksveier, samt fortau langs riks- og fylkesveier er det Statens vegvesen som har ansvaret. Her kan du se hvem som eier veien. 

Kan snø brøytes inn på privat eiendom?

Brøytemannskapene skal alltid forsøke å gjennomføre brøyting, fresing og strøing på en slik måte at det ikke blir urimelige konsekvenser for eiere av private eiendommmer. I en del boligområder er det nødvendig å brøyte eller frese snø inn på private eiendommmer på grunn av smale veier. 

Hva med snøen som ligger igjen i innkjøringer og gårdsplasser?

Eier har ansvar for å fjerne snø som blir lagt igjen ved privat avkjøring etter brøyting. Snørydding fra private avkjøringer og gårdsplasser skal lagres på egen eiendom eller kjøres vekk. Snø skal ikke skuffes ut i det kommunale veinettet, fordi det kan skape trafikkfarlige situasjoner.

Hva må du tåle etter naboloven?

Snø kan komme inn på private eiendommer som følge av brøyting eller fresing av det kommunale veinettet. Dette er innenfor tålegrensen etter gjengs oppfatning og etter nabolovens bestemmelser, men mindre brøyting eller fresing foregår på en uforsvarlig og lite hensynsfull åte etter omstendighetene.

Ved stort snøfall vil tålegrensen for ulemper etter naboloven kunne utvides. Det vil si at jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra veiområdet av hensyn til veitrafikk, trafikksikkerhet og framkommelighet, desto større ulempe må naboer til vei måtte tåle. At snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, er også innenfor tålegrensen etter naboloven.