Veinorm

Fra 1. januar 2020 gikk kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen i en ny kommune. Det kommer til å ta litt tid før alle tjenester og tilbud er helt like for alle våre innbyggere. Ta utgangspunkt i hvilken kommune du bodde i før 2020 i oversikten under. Dersom du er ny i kommunen, se hvor de tidligere kommunegrensene gikk.

Veinormen (pdf) gjelder for tidligere Nedre Eiker