Her vil du finne opplysninger om stengte veier, eller andre omfattende trafikkreguleringer under veiarbeider, arrangementer med mer for kommunale veier. For andre veier enn de kommunale vises det til Statens vegvesens nettsider.

Statens vegvesens nettsider.

Du finner en oversikt over planlagte arbeider og lignende på veiene i Drammen i Veimeldinger (pdf). Oppdatert 29. juni 2020

I kartet finner du opplysninger om:

  • Hvor det graves
  • Hvorfor det graves
  • Hvem som graver
  • Forventet start for arbeidene
  • Forventet slutt for arbeidene