Her vil du finne opplysninger om stengte veier, eller andre omfattende trafikkreguleringer under veiarbeider, arrangementer med mer for kommunale veier. For andre veier enn de kommunale vises det til Statens vegvesens nettsider.

Statens vegvesens nettsider.

Veimelding for kommunale veier (oppdatert 7. januar 2021):

Gjelder fra: 07.01.21 kl 1200 til 15.01.21 kl 1500

Arbeidets art: Kommunal vannlekkasje. 

Informasjon: Veien stengt ved Fiolvn (nedre), omkjøring om Markveien og Blåbærstien, se skiltplan.

Gjelder fra: 04.01.21 kl 0700 til 31.12.21 kl 1600

Arbeidets art: Arbeider med vann og avløpsledninger og løsmassetunnel Bane NOR

Informasjon: Veien stengt, se skiltplan.

Gjelder fra: 04.01.21 kl 0700 til 30.04.21 kl 1600

Arbeidets art: Arbeider med vann og avløpsledninger

Informasjon: Veien stengt, se skiltplan.

Gjelder fra: 07.12.20 kl 0700 til 31.01.2021 kl 1600

Arbeidets art: Arbeider med vann og avløpsledninger

Informasjon: Veien stengt, se skiltplan.

For alle arbeider på kommunale veier finner du i dette kartet også opplysninger om:

  • Hvor det graves/arbeides
  • Hvorfor det graves/arbeides
  • Hvem som graver/arbeider
  • Forventet start for arbeidene
  • Forventet slutt for arbeidene

Ved å klikke på saksnummer i feltet "Søknad" får man også opp alle dokumenter i saken når man har åpnet den saken man vil ha mer informasjon om.