Planlagte stenging av vann, akutte hendelser, spyling av ledninger. 1 til 2 av 2

Vannlekkasje Prøiserudbakken

Vannlekkasjen i Prøiserudbakken er nå reparert, og alle de berørte,  har nå fått vannet tilbake .

Publisert: