Planlagte stenging av vann, akutte hendelser, spyling av ledninger. 1 til 2 av 2

Informasjon om sms og talevarsel

Når kommunen foretar et vannavslag eller vedlikehold på ledningsnettet skal du som kunde bli varslet på sms eller telefon. Dersom du ikke har fått et slikt varsel eller du blir varslet om hendelser på en adresse der du ikke bor må du gå inn på nettstedet servicevarsling.no

Publisert: