Planlagte stenging av vann, akutte hendelser, spyling av ledninger. 1 til 3 av 3

Planlagt Vedlikehold i Betzy Kjeldsbergs vei

Vannavstengning i Betzy Kjeldsbergs vei, ved Kiøsterud Skole, mandag, 26. mars . Vannet vil stenges fra klokken 08:30-17:00.-Ikke foreta tapping i arbeidsperioden. Spyl godt ut på kaldvannskran, når vannet er tilbake.

Publisert:

Informasjon om sms og talevarsel

Når kommunen foretar et vannavslag eller vedlikehold på ledningsnettet skal du som kunde bli varslet på sms eller telefon. Dersom du ikke har fått et slikt varsel eller du blir varslet om hendelser på en adresse der du ikke bor må du gå inn på nettstedet servicevarsling.no

Publisert: