Planlagte stenging av vann, akutte hendelser, spyling av ledninger. 1 til 6 av 6

Vannavstenging i Skogliveien

I forbindelse med arbeid på hovedledningen, vill vannet stenges i ditt område Skogliveien, Mandag 17. September fra klokken 10:30-13:00 -Ikke foreta tapping i arbeidsperioden. Spyl godt på kaldvannskran, når vannet er tilbake.

Publisert:

Planlagt Vedlikehold i Granveien

I forbindelse med oppdatering av en kum ved Gråbeinssletta, vil vannet stenges i området onsdag 19. september fra kl. 22:00 til torsdag 20.september kl. 02:00.

Publisert:

Informasjon om sms og talevarsel

Når kommunen foretar et vannavslag eller vedlikehold på ledningsnettet skal du som kunde bli varslet på sms eller telefon. Dersom du ikke har fått et slikt varsel eller du blir varslet om hendelser på en adresse der du ikke bor må du gå inn på nettstedet servicevarsling.no

Publisert:

Varsel om mulig misfarging av elva

I forbindelse med boring av ny overvannsledning fra Doktor Hansteins gate og ut i drammenselva i uke 32 - 34 kan det forekomme misfarging av vannet.

Publisert: