Kokeanbefalingen for hele Konnerud er opphevet. Alle prøvesvar viser god vannkvalitet og ingen tegn til bakterier.

Å lete etter årsak til forurensning basert på to vannprøver med så liten bakteriekonsentrasjon, er svært vanskelig. Sikre konklusjoner finnes ikke. Glitrevannverket og Drammen kommune har allikevel systematisk gjennomgått vannforsyningssystemet for om mulig å finne mulige kilder til bakterieforekomsten som ble påvist i to tidligere rutineprøver.

- Det er avdekket og utbedret en liten drypplekkasje i taknedløp ved Stubberud høydebasseng uten at det kan konkluderes med at dette har vært forurensningskilden, sier Live Johannessen, virksomhetsleder ved Vann og avløp i Drammen kommune.

Har ventet på de siste prøveresultatene

- Vi har ønsket å se resultatet av to vannprøver etter denne utbedringen, derfor anbefalte vi fortsatt koking av vann til abonnentene på Stubberud og Eskerud-Hagen, forklarer Johannessen.

Nå kan også de slutte å koke vann til drikke og matlaging, fordi oppfølgingsprøvene der viser null forekomst av bakterier.

In English:

Message from Drammen kommune. The results of the analysis are ready. The results show no signs of contamination. Thus there is no need to boil all water for drinking and food preparation.