Glitrevannverket har besluttet at Drammen Kommune ikke vil få endret sin vannforsyningskilde pga lavt vannivå på Glitrevannet.

I forbindelse med at Glitrevannverket ønsker å forebygge lav kildekapasitet på Glitrevannet varslet vi tidligere at deler av Drammen ville få vann fra  Holsfjorden fra mandag 10. september. Dette blir nå IKKE tilfelle. Drammen vil fortsatt få vann fra Glitre.

For mer info, ring Driftskontoret Vann og Avløp: 32 04 66 55

For alle Avtalevilkår - Vann og Avløp, se denne linken.