Vannet blir stengt mandag,18.11.19 i tidsrommet (15:00-17:00) på grunn av innkobling av ny vannledning til Østre Skoger Vannverk

Misfarget vann i etterkant, spyl godt ut på kaldtvannskran.