De utvidede vannprøvene Drammen kommune og Glitrevannverket har tatt på Konnerud, viser ingen tegn til forurenset vann. Kommuen anbefaler likevel innbyggerne om fortsatt å koke vann til drikke og matlaging inntil videre. Dette for å være føre var.

- Alle de nye prøveresultatene som foreligger per nå, er gode. Det vil si ingen funn av bakterien som tidligere ble påvist. Siden vi ikke er sikre på årsaken til bakteriefunnet, velger vi likevel å opprettholde kokeanbefalingen, sier Live Johannessen, virksomhetsleder ved Vann og avløp i Drammen kommune.

Leter etter en mulig årsak.

- Det er svært viktig for oss at vi er helt sikre på at vannet vi leverer, er trygt å drikke. Selv om forekomsten av bakterien som ble fanget opp på tidligere rutineprøver er det laveste mulige målbare nivået av intestinale enterokokker, ønsker vi likevel ikke å ta noen sjanser. Vi opprettholder kokeanbefalingen mens vi sammen med Glitrevannverket fortsetter det systematiske arbeidet med å avdekke en mulig årsak, sier Johannessen.

Koking av vannet noen dager til

Fredag vil det bli foretatt en ny statusvurdering, men innbyggerne må sannsynligvis belage seg på å måtte koke vannet noen dager til. - Slik situasjonen er nå regner vi ikke med å oppheve anbefalingen om koking før over helgen, sier Johannessen.

Ny varsling er sendt

Innbyggerne på Konnerud varsles direkte. Kokeanbefalingen gjelder inntil ny beskjed blir gitt.

I følge kommuneoverlegen medfører det ingen fare å bruke vannet til annen bruk, som dusjing, klesvask og oppvask. Det er kun nødvendig å koke vann du skal bruke til drikke og matlaging.

Her er Folkehelseinstituttets råd ved koking av vann til mat og drikke: 

https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/

Dersom du ikke har fått varsel på telefon - se vår side om telefonvarsling.

In English:

Due to possible contamination of drinking water at Konnerud.

 We encourage all households to boil the water for drinking and food preparation. For more detailed information: https://www.fhi.no/en/el/drinking-water/rad/hva-bor-du-gjore-nar-du-far-kokevarsel-fra-vannverket/ 

This applies until further notice.